องค์การบริหารส่วนตำบล ทุ่งทอง อำเภอทรายทองวัฒนา จังหวัดกำแพงเพชร