หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล ทุ่งทอง ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งทอง
Thungthong Subdistrict Administrative Organization
 
อบต.ทุ่งทอง จ.กำแพงเพชร ยินดีให้บริการค่ะ
NEWS
สภาพทั่วไป
อาชีพประชากร
     
ประชากรในตำบลทุ่งทองประกอบอาชีพ โดยจำแนกได้ ดังนี้
  เกษตรกรรม-ทำนา ร้อยละ 21.34
  เกษตรกรรม-ทำไร่ ร้อยละ 26.93
  เกษตรกรรม-ทำสวน ร้อยละ 0.12
  รับราชการ จนท.ของรัฐ ร้อยละ 1.2
  พนักงานรัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 0.02
    พนักงานบริษัท ร้อยละ 0.42   รับจ้างทั่วไป ร้อยละ 21.34
    รับจ้างทั่วไป ร้อยละ 21.34   ค้าขาย ร้อยละ 2.82
    ธุรกิจส่วนตัว ร้อยละ 0.49   อาชีพอื่น
(นอกเหนือจากที่กล่าวแล้ว)
ร้อยละ 0.4
    กำลังศึกษา ร้อยละ 19.88   ไม่มีอาชีพ ร้อยละ 5.03
ภูมิอากาศ
ลักษณะภูมิอากาศเป็นแบบมรสุม 3 ฤดู คือ
  ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่ กุมภาพันธ์ - พฤษภาคม
  ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่ มิถุนายน - กันยายน
  ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่ ตุลาคม - มกราคม
สถาบันและองค์กรทางศาสนา
  นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 99.8
  นับถือศาสนาคริสต์ ร้อยละ 0.2
ขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรม
  ประเพณีลอยกระทงและแข่งขันเรือยาว
  ประเพณีบุญบั้งไฟ
  ประเพณีบุญผเหวด
  ประเพณีเข้าพรรษา
  ประเพณีออกพรรษา
  ประเพณีสงกรานต์
การศึกษาในตำบล
  โรงเรียนในเขตพื้นที่ จำนวน 3 โรงเรียน ได้แก่
    โรงเรียนบ้านทุ่งทอง หมู่ที่ 6
    โรงเรียนบ้านคลองสุขใจ หมู่ที่ 4
    โรงเรียนบ้านดงเจริญ หมู่ที่ 7
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 2 แห่ง ได้แก่
    ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลทุ่งทอง หมู่ที่ 6
    ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองสุขใจหมู่ที่ 4
  ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน จำนวน 1 แห่ง
  ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน/ที่ทำการ อบต. จำนวน 12 แห่ง
การสาธารณสุขในตำบล
  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชน จำนวน จำนวน 1 แห่ง
  อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 100
  อสม. จำนวน 99 คน
ความปลอดภัยในตำบล
  อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
การคมนาคม
การคมนาคมระหว่างตำบล และอำเภอ, ตำบลและจังหวัด รวมทั้งการคมนาคมในตำบล และหมู่บ้าน ดังนี้
  ทางหลวงแผ่นดินสายมหาชัย - ทุ่งสนุ่น ผ่านหมู่ที่ 4, 10, 3
  ทางหลวงแผ่นดินสายท่ามะเขือ - ทุ่งทอง ผ่านหมู่ที่ 1, 2, 4, 10, 5, 6, 9, 11 ,7 ,8
  และถนนลาดยาง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนลูกรัง และถนนดิน เชื่อมระหว่างหมู่บ้าน และตำบล และภายในหมู่บ้าน ดังนี้
    ถนนลาดยาง จำนวน 16 สาย
    ถนน คสล. จำนวน 36 สาย
    ถนนลูกรัง จำนวน 54 สาย
    ถนนดิน จำนวน 17 สาย
แหล่งน้ำ
ข้อมูลด้านแหล่งเพื่อการอุปโภค บริโภค
  ประปาชุมชน จำนวน 14 บ่อ
  บ่อบาดาลน้ำตื้นกระจายทุกหมู่บ้าน (ของเอกชน)
    จำนวน 1,890 บ่อ
  บ่อบาดาลน้ำลึก 64 เมตร (ของอบต.)
    จำนวน 38 บ่อ
  บ่อบาดาลน้ำลึก 100 เมตร (ของอบต.)
    จำนวน 4 บ่อ
  ถังเก็บน้ำฝน จำนวน 17 ถัง
  ฝาย จำนวน 8 แห่ง
ไฟฟ้าในตำบล
  มีไฟฟ้าเข้าถึงจำนวน จำนวน 11 หมู่บ้าน
  จำนวนประชากรที่ใช้ไฟฟ้า ร้อยละ 100 ครัวเรือน
ประปาในตำบล
  ในความรับผิดชอบของ องค์การบริหารส่วนตำบล มีประปาชุมชน จำนวน 14 แห่ง
การสื่อสารในตำบล
  ตู้ไปรษณีย์ จำนวน 8 แห่ง
  หอกระจายข่าว/เสียงตามสาย
  อินเตอร์เน็ตตำบล
สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก
  หัตถกรรมเป่าแก้ว หมู่ที่ 1
  หมู่บ้านวัตวิถี กลุ่มทอพรมเช็ดเท้า กลุ่มทอเสื่อหมู่ที่ 7
  กลุ่มทอผ้า หมู่ที่ 5
 
 
 
 
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ © องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งทอง อำเภอทรายทองวัฒนา จังหวัดกำแพงเพชร 62190
โทรศัพท์ : 055-860-288 โทรสาร : 055-860-288
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งทอง
จำนวนผู้เข้าชม 1,218,517 เริ่มนับ 26 ส.ค. 2564
จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10