หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล ทุ่งทอง ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งทอง
Thungthong Subdistrict Administrative Organization
 
อบต.ทุ่งทอง จ.กำแพงเพชร ยินดีให้บริการค่ะ
NEWS
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์
 
   
  "ตำบลแห่งเกษตรปลอดสารพิษ
พิชิตความจน แก้ปัญหาสังคมครอบคลุม
สนับสนุนด้านการศึกษา พัฒนาสุขภาพอนามัย
ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พรั่งพร้อมการคมนาคม"
  วิสัยทัศน์ อบต.ทุ่งทอง
 
  พันธกิจ
 
    ส่งเสริมให้เกษตรกรผลิต พืช ผัก ปลอดสารพิษ
    ส่งเสริมให้ประชาชนในวัยทำงาน(15 - 60 ปี) มีงานทำ
    ส่งเสริมด้านการศึกษา , ด้านสุขภาพอนามัย
    จัดให้มีการบำรุง ดูแลรักษา และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
    จัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก
 
  ยุทธศาสตร์
 
ยุทธศาสตร์ที่ 1
 
ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
 
กลยุทธ์
 
  ดำเนินการก่อสร้าง/ ปรับปรุง/ ซ่อมแซมถนนลาดยาง ถนนคอนกรีต ถนนพูนดินลงลูกรังให้ทั่วถึง โดยเรียงความสำคัญตามลำดับก่อนหลัง จากถนนสายหลักสายรอง ถนนเชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้านและภายใน หมู่บ้านและชุมชนเดียวกัน
  ซ่อมแซมปรับปรุงต่อเติมขยายเขตประปาไฟฟ้า โทรศัพท์ ด้วยวิธีการดำเนินการเองการอุดหนุน และการ ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อดึงงบประมาณจากราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น (อบจ.) มาพัฒนาในตำบลทุ่งทองให้มากที่สุด
  ดำเนินการให้มีระบบผังเมืองแผนที่ภาษี ขุดลอกแหล่งน้ำที่ตื้นเขินก่อสร้างบำรุงระบบเหมือง ฝ่ายและแหล่งน้ำขนาดเล็ก ซ่อมแซมถังเก็บน้ำฝนตามวัดโรงเรียน ซึ่งประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกันก่อสร้าง อาคารเอนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน ซ่อมแซมถาวรวัตถุทางศาสนา ทั้งนี้จะต้องเป็นไปตามปัจจัยและคำสั่ง งบประมาณที่อบต.มีอยู่ และสอดคล้องสนองกับนโยบายของทางราชการ ที่สั่งการให้อบต.ต้องยึดถือและปฏิบัติตาม
 
ยุทธศาสตร์ที่ 2
 
ยุทธศาสตร์พัฒนาเศรษฐกิจ
 
กลยุทธ์
 
  พัฒนาและส่งเสริมเกษตรกรรมให้มีรายได้สูงขึ้น และลดต้นทุนการผลิตลง ด้วยการก่อสร้างระบบเหมือง ฝ่ายสร้างคลองส่งน้ำให้หมู่บ้านได้ใช้น้ำ จากคลองชลประทาน ได้ลดตันทุนการซื้อน้ำมันสูบน้ำเข้าพื้นที่ เกษตรกรรมจะจัดให้มีตราชั่งกลาง สำหรับชั่งสินค้าเกษตร เพื่อให้มีความเป็นธรรมในการซื้อขายสินค้า รวมทั้งจะ ส่งเสริมการรวมกลุ่มการผลิต/ ระบบสหกรณ์/ และวิสาหกิจชุมชนผ่านกลุ่มต่างๆที่มีอยู่ในหมู่บ้าน ให้ครบทุก กระบวนการตั่งแต่การผลิต การดูแลรักษา การบริหารจัดการ และการตลาดสินค้ามุ่งสู่ความเป็นสินค้า OTOP
  จัดให้มีการฝึกอบรม/ ส่งเสริมอาชีพ/ ช่างฝีมือต่างๆโดยความร่วมมือ และการประสานงานที่ ดีกับหน่วยราชการ และเอกชน เพื่อก่อให้เกิดการจ้างงานการประกอบอาชีพสุจริต การมีงานทำและการลงทุน ต่างๆในตำบล
  ส่งเสริมการจัดหาเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ คนชรา และคนพิการตลอดจนผู้ป่วยเอดส์ การพัฒนาอาชีพนี้องค์การบริหารส่วนตำบล จะให้การสนับสนุนในรูปของกลุ่ม และกองทุนหมุนเวียนในระดับ หมู่บ้าน ตำบล โดยดำเนินการควบคู่ไปกับ การให้ความรู้กับประชาชน
 
ยุทธศาสตร์ที่ 3
 
ยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษา
 
กลยุทธ์
 
  ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาทุกระบบ ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามกฎหมาย และภารกิจที่ถ่ายโอนให้
องค์การบริหารส่วนตำบลเป็นสำคัญ
 
 
 
 
 
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ © องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งทอง อำเภอทรายทองวัฒนา จังหวัดกำแพงเพชร 62190
โทรศัพท์ : 055-860-288 โทรสาร : 055-860-288
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งทอง
จำนวนผู้เข้าชม 935,519 เริ่มนับ 26 ส.ค. 2564
จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10